Veština rešavanja konflikata na poslu

Dragana Malešević

0

550.00 RSD

Opis knjige

Umete li da rešavate konflikte na poslu?

 

Ova knjiga je vodič za razvijanje veštine rešavanja konflikata. Ova veština je vrlo važna u poslu. Svesni smo koliko ljudi ne vladaju ovom veštinom i koliko se zbog toga kvare međuljudski odnosi i narušava radna atmosfera. 

 

Knjiga nudi opise, vežbe, tehnike i konkretne preporuke šta uraditi kako ne bi došlo do konflikta, kao i šta uraditi kada do konflikta dođe, kao i skalu procene kojom se možete samoproceniti i uvideti koji je vaš stil u rešavanju konflikata. 

 

Ova knjiga vašu veštinu rešavanja konflikata razvija tako da vas na konkretnim primerima upućuje kako da izbegnete konflikt, kako da postupite kada dođe do konflikta i sprečite njegovo rasplamsavanje, kako da disanjem smirite svoje emocije i pomoću tehnike Koordinate u razrešavanju interpersonalnih konflikata racionalizujete konflikt i na taj način budete spremni da ga rešavate.

 

Tehnika Koordinate u razrešavanju interpersonalnih konflikata je izrađena za potrebe ovog izdanja i u njemu se prvi put opisuje. Ona nam pomaže da razrešavamo sve privatne i poslovne konflikte. Pomoću nje racionalizujemo konflikt, predviđamo moguća rešenja konflikta i priprema nas tako da u razrešavanju konflikta znamo šta želimo da prihvatimo, predložimo ili odbacimo kao ishod konflikta. 

 

Nadamo se da će ovo izdanje doprineti vašoj ličnoj sreći i uspešnosti na poslu, kao i unapređivanju međuljudskih odnosa i radnoj produktivnosti.

Više informacija

Godina prvog izdanja:

ISBN: Konflikti

Cena štampanog izdanja: RSD

Broj strana:

Izdavač: Provens

Ocene i komentari