Veština verbalne i neverbalne komunikacije i intuitivni oseti u poslu

Dragana Malešević

0

550.00 RSD

Opis knjige

Umete li uspešno da komunicirate? Čitate li neverbalne poruke svog sagovornika? Oslanjate li se u poslu na svoje osete iz intuicije?

Ova knjiga vam može pomoći da unapredite svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju, kao i da koristite svoje intuitivne osete u poslu.

U okviru verbalne komunikacije posebnu pažnju smo posvetili razvoju veštine uspešnog prezentovanja, javnog nastupa i pregovaranja. Knjiga nudi tehniku Koordinate za pregovaranje koja vam može pomoći u pregovorima i donošenju odluka na osnovu pregovora. 

U razvoju veštine neverbalne komunikacije objasnili smo na čemu je ona zasnovana, kako da pravilno tumačite neverbalne poruke svog sagovornika i kontradiktorne znake koji pokazuju da vaš sagovornik skriva svoje misli i osećanja.

Intuitivni oseti su naš prirodni, intuitivni način dolaska do spoznaje. Oni su naše intuitivno saznanje. I mada je naš posao zasnovan na logičkim zaključcima, ne treba zanemarivati intuitivne osete. Ovi oseti naročito nam mogu pomoći kod procene poslovnog sagovornika ili pri odlučivanju koje nije strateško.

Na kraju knjige sumirana su sva razmatranja u preporukama za uspešnu poslovnu komunikaciju na osnovu kojih se možete samoproceniti i dobili jasnu sliku šta je potrebno da unapredite u svojoj poslovnoj komunikaciji.

Više informacija

Godina prvog izdanja:

ISBN: 978-86-81816-09-7

Cena štampanog izdanja: RSD

Broj strana: 71

Izdavač: Provens

Ocene i komentari