Veštine uspostavljanja interakcije sa drugim ljudima i prilagođavanja uslovima na poslu

Dragana Malešević

0

690.00 RSD

Opis knjige

Ova knjiga je vodič za razvijanje veština uspostavljanja interakcije sa drugim ljudima i prilagođavanja uslovima na poslu.

Da bi pojedinac bio prihvaćen od strane zajednice, on prolazi kroz proces socijalizacije (socijalnog učenja sistema vrednosti, normi i mera zajednice) i proces adaptacije (prilagođavanja) zajednici. Pri tome, on koristi svoju socijalnu (SQ) i adaptivnu inteligenciju (AQ).

Tekst knjige je naučno zasnovan, a napisan da ga svaki čitalac može razumeti. On sadrži opise, skalu za procenu socijalne inteligencije u poslu, te primere i vežbe kojima se mogu unapređivati socijalne interakcije zaposlenih na poslu.

Više informacija

Godina prvog izdanja:

ISBN:

Cena štampanog izdanja: RSD

Broj strana:

Izdavač: Provens

Ocene i komentari