Dani Polajnar

O autoru

Dani Polajnar je autor, govornik, trener i coach sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima liderstva i timskog rada. On radi sa korporacijama iz različitih industrija kako bi ih podržao u oblikovanju njihove korporativne kulture sa jednim ciljem na umu: učiniti svoje zaposlene srećnim, angažovanim i produktivnim. Njegova glavna misija je povezivanje ljudi kroz veliku paletu njegovih ključnih govora, treninga za liderstvo i korporativnih događaja. On istražuje nove načine razmišljanja i razumevanja koji mu pomažu da poveže i prevede znanja, veštine i duhovne prakse različitih kultura u radna okruženja savremenih zapadnih organizacija.


EN

Dani Polajnar is an author, keynote speaker, trainer and coach with years of experience in fields of leadership and teamwork. He's working with corporations from different industries in order to support them in shaping their corporate culture with one objective in mind: making their employees happy, engaged and productive. His main mission is connecting people through a large pallet of his keynote speeches, leadership trainings and corporate events. He is researching new ways of thinking and understanding which helps him to connect and translate the knowledge, skills and spiritual practices of different cultures into working environments of modern western organizations.


SI

Dani Polajnar je avtor, slavnostni govornik, trener in coach z dolgoletnimi izkušnjami na področjih vodenja in timskega dela. Sodeluje s korporacijami iz različnih panog, da bi jih podprl pri oblikovanju njihove korporativne kulture z enim samim ciljem: narediti svoje zaposlene srečne, angažirane in produktivne. Njegovo glavno poslanstvo je povezovanje ljudi prek široke palete njegovih osrednjih govorov, vodstvenih treningov in korporativnih dogodkov. Raziskuje nove načine razmišljanja in razumevanja, ki mu pomagajo povezati in prenesti znanje, veščine in duhovne prakse različnih kultur v delovna okolja sodobnih zahodnih organizacij.

Knjige autora