Pravila privatnosti

Za potrebe korišćenja Eden Books, može se zahtevati od korisnika pružanje određenih ličnih podataka, čije korišćenje i čuvanje podleže ovoj Politici privatnosti, koja predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja.

Lični podaci se mogu obrađivati i preneti samo u sklopu specifičnog zadatka i isključivo za svrheu koje su prvobitno i dobijeni. Lični podaci će se preneti trećim stranama isključivo u skladu sa zakonskim okvirom i/ili uz izričitu saglasnost. Isti se brišu ili se čine anonimnim odmah nakon ispunjenja svrhe u koju su dobijeni.

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način na koji Eden Books, odnosno Delfi knjižare kao rukovalac, prikupljaju, koriste, održavaju i objavljuju informacije prikupljene od korisnika Eden Books, preko aplikacije/sajta ili web sajta www.delfi.rs.

Korišćenje aplikacije/sajta podrazumeva da je korisnik pročitao, razumeo i složio se sa uslovima Politike privatnosti.

Ova politika privatnosti se odnosi na Eden Books aplikaciju/sajt i na Delfi knjižare i sve proizvode i usluge koje nude, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (GDPR). Ova politika privatnosti se odnosi isključivo na aplikaciju i sajt Eden Books i web sajt www.delfi.rs, a ne i na druge sajtove, zato se preporučuje korisnicima da pročitaju sve izjave o privatnosti na drugim sajtovima koje posećuju.

2.1. Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je e-mail adresa i slično.

Ako ste korisnik aplikacije ili posetilac sajta, određeni podaci se prikupljaju automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je kompjuter ili uređaj korisnika pristupio internetu, tip pretraživača, operativni sistem ili druga informacija o korišćenju naše aplikacije, uključujući iistoriju stranica koje je korisnik posetio.

Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. statistički podaci kojeprikupljamo o ukupnoj poseti određene stranice na sajtu ili u aplikaciji i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na korisnika kao osobu.

2.2. Korisnicima se smatraju

Članovi, odnosno pravna ili fizička lica koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja aplikacije (do prestanka članstva), a u svrhe kupovine elektronskih knjiga i koja nakon registracije prijavom pristupaju aplikaciji, a na način propisan uslovima korišćenja.

2.3. Koje informacije skupljaju Delfi knjižare

Delfi knjižare skupljaju podatke korisnika, koji mogu da uključe lične informacije, na različitim mestima sa aplikacije, njenog internet sajta i preko njenog softvera i to su:

 • E-mail adresa
 • IP adresa svakog pojedinačnog pristupa servisima
 • Vreme kreiranja naloga
 • Vreme modifikacije / menjanja podataka
 • Vreme poslednjeg pristupa
 • Informacije o kupovini izdanja

Delfi knjižare prikupljaju lične informacije od korisnika samo ako korisnik dobrovoljno dostavi te informacije. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže identifikacione informacije i u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na aplikaciji.Delfi knjižare ne sakupljaju svesno informacije o osobama mlađim od osamnaest godina.

2.3.1. Podaci prilikom kupovine

Delfi knjižare skupljaju podatke korisnika potrebne za plaćanje. Korisnici Eden Books imaju na raspolaganju sledeće načine plaćanja:

1) Plaćanje platnim karticama

Korisnik ne ostavlja podatke o kartici Delfi knjižarama ukoliko izabere ovaj način plaćanja. Kada korisnik plati platnom karticom, Delfi knjižare mu odmah isporučuju plaćena izdanja u sekciju „Moje knjige“, odnosno u biblioteku korisnika. Ovaj sistem je automatizovan. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

2) Plaćanje vaučerom

Korisnik u polje za unos vaučera unosi kod. Ukoliko je vaučer ispravan, knjiga će se automatski prebaciti u biblioteku korisnika (sekcija „Moje knjige“), dok će u slučaju neispravnog koda korisnik biti obavešten o tome istog trenutka. U slučaju problema, možete kontaktirati korisničkupodršku na [email protected] .

3) Plaćanje putem mobilnog operatora

Eden Books je za Vip korisnike dostupan putem postpejd računa ili pripejd kredita na Android aplikaciji. Da bi korisnik mogao da aktivira mesečnu pretplatu ili izvrši kupovinu pojedinačnih izdanja e-knjiga, potrebno je da njegov broj u trenutku aktiviranja pretplate/kupovine bude aktivan, nema aktivnu zabranu korišćenja usluga sa dodatom vrednošću, ima dovoljno kredita ako je pripejd korisnik. Za preuzimanje sadržaja za čitanje može da se koristi mobilni internet ili WiFi konekcija. Ukoliko se koristi mobilni internet, on se troši iz osnovne tarife ili tarifnog dodatka. Čitanje preuzetog sadržaja je moguće i u režimu rada uređaja bez interneta.

2.3.2. U koje svrhe Delfi knjižare koriste informacije koje su prikupile

Delfi knjižare mogu prikupljati i koristiti lične podatke korisnika da bi:

 • Isporučile knjige i ostale proizvode koje ste kupili
 • Verifikovale pristup zaštićenom sadržaju i informacijama sa naloga
 • Odredile da li su ispunjeni minimalni sistemski zahtevi za upotrebu Eden Books
 • Ponudile nadogradnju
 • Prikupile zbirne statističke podatke o korišćenju Eden Books, uključujući internet komunikacijui navike čitanja
 • Poboljšale svoje usluge – informacije koje prikupljamo nam pomažu da efikasnije odgovorimo na zahteve korisnika prilikom kupovine izdanja.
 • Personalizovale iskustva korisnika – Možemo koristiti informacije da bi shvatili kako naši korisnici (kao grupa) koriste usluge i resurse koji se nalaze na Eden Books.
 • Unapredile Eden Books – Možemo koristiti povratne informacije koje navedete za poboljšanje naših proizvoda i usluga.
 • Pokrenule promocije, istraživanja ili druge funkcije Eden Books – Slanje informacija korisnicima koji su pristali da ih prime (Newsletter)
 • Poslale periodične poruke – Delfi knjižare mogu da pošalju novim korisnicima poruku dobrodošlice, poruku koja potvrđuje kupovinu unutar Eden Books ili poruku potvrde o promenama na nalogu.

Delfi knjižare će poslati e-mail kada obaveštavaju korisnika o novim izdanjima, kada ostvaruju komunikaciju u vezi sa kupovinom ili informišu korisnika o akciji ili popustu. Možemo koristiti e-mail za slanje informacija i komunikaciju sa Korisnikom u cilju boljeg razumevanja Korisnika o načinu rada Eden Books. E mail se takođe može koristiti kao kanal komunikacije da odgovorimo na korisnikove molbe, pitanja i/ili druge zahteve.

Ako u bilo kom trenutku korisnik želi da se odjavi od prijema budućih e-poruka, potrebno je da sa e-mail adrese kojom je korisnik prijavljen na Eden Books pošalje e-mail na adresu [email protected] .

2.4. Sigurnosna procedura

Delfi knjižare koriste najsavremenije sigurnosne metode da bi zaštitile podatke. Vaše informacijese čuvaju u bazi podataka koja je zaštićena višestrukim zaštitama i dostupne su samo autorizovanom osoblju. Podaci nikada neće biti dostupni trećim licima bez saglasnosti korisnika.

2.4.1. Zaštita Delfi knjižara i korisnika Eden Books

Delfi knjižare će obezbediti lične informacije o nalogu isključivo ukoliko dobiju zakonski obavezujući nalog za to od nadležnih državnih organa Republike Srbije. Ovakav pristup je odgovarajući u cilju poštovanja zakonskih normi.

2.5. Korisnički profil / nalog

Korisnički profil je nalog korisnika sa mogućnošću zaštićenog pristupa preko lozinke. Na svom korisničkom nalogu možete videti podatke o kupljenim i preuzetim knjigama, ukupnu količinu novca potrošenog na Eden Books, vremenu provedenom u čitanju i informacije o uređajima na kojima je vaš nalog bio prijavljen i kada se to poslednji put desilo za svaki od navedenih uređaja.Saglasni ste da se lični pristupni podaci smatraju poverljivim i da ih ne otkrivate neovlašćenim trećim licima. Delfi knjižare ne preuzimaju nikakvu odgovornost za zloupotrebu lozinke, osim ako su Delfi knjižare odgovorne za zloupotrebu. Ako ne možete pristupiti korisničkom nalogu, molimo vas da se obratite na [email protected] bez odlaganja.

Korisnik u slučaju prijavljivanja ostaje prijavljen sve dok se sam ne odjavi, ili restartuje svoj sistem ili aplikaciju. Preporučujemo da se odjavite nakon korišćenja ukoliko uređaj delite sa drugim osobama.

2.6. Poslovni transferi

Delfi knjižare mogu da prenesu informacije koje sakupe, uključujući i lične informacije u slučajuprodaje većine ili kompletne imovine kompanije. Korisnik prihvata da se takvi transferi mogu dogoditi i da bilo koji novi vlasnik Delfi knjižara može da nastavi da koristi vaše lične informacije na način koji je određen našom politikom privatnosti.

2.7. Prava korisnika

2.7.1. Pravo na informaciju

Korisnik ima pravo da na zahtev, u bilo kom trenutku od Delfi knjižara dobije informacije o ličnim podacima koji se odnose na korisnika, a koje su Delfi knjižare obradile u sklopu člana 2. politike privatnosti.

2.7.2. Pravo na prepravku

Korisnik ima pravo da zahteva promenu ličnih podataka koji se odnose na njega ukoliko su ti podaci netačni.

2.7.3. Pravo na brisanje

Korisnik ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka u skladu sa uslovima korišćenja.

2.7.4. Pravo na ograničenje obrade podataka

Korisnik može da zahteva da lične podatke koji se odnose na njega Delfi knjižare obrađuju samo do određene mere, na primer, u slučaju da korisnik odjavi primanje marketinških poruka.

2.7.5. Pravo na prenosivost podataka

Korisnik ima pravo da zatraži lične podatke koji se odnose na njega. Delfi knjižare su u obavezi da odgovore na primljeni zahtev u roku od mesec dana. Podatke možemo poslati direktno korisniku ili drugom izvršitelju obrade ako korisnik to zahteva.

Slanje podataka je besplatno, ali u slučaju da Delfi knjižare u kratkom vremenskom periodu dobiju mnogo zahteva i posumnjaju da je akcija odrađena od strane grupe korisnika koji imaju lošu nameru u smislu da uspore rad kompanije, Delfi knjižare imaju pravo da naplate naknadu koja pokriva stvarne troškove traženja i sortiranja podataka i eventualnog materijala ako primerak šalju u papirnom obliku ili na eksternim medijima.

2.7.6. Pravo na prigovor

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku uloži prigovor na obradu svojih ličnih podataka. U tom slučaju možete zatražiti da prestanemo sa korišćenjem svih ili nekih od vaših ličnih podataka (npr. ako nemamo zakonsko pravo da nastavimo da ih upotrebljavamo) ili ograničiti našu upotrebu (npr. ako su podaci netačni). Pravo na prigovor je poseban oblik prava na brisanje.

2.7.7. Pravo na opoziv pristanka i obustavljanje obrade podataka

Ukoliko, u bilo kom trenutku, korisnik želi da ugasi nalog i obustavi obradu ličnih podataka, potrebno je poslati e-mail na [email protected] . Lične informacije će biti izbrisane iz baze aktivnih korisnika pod uslovom da su ispunjene sve obaveze plaćanja, da Delfi knjižare veruju da nije potrebno čuvati te informacije zbog nekog sudskog procesa i da nisu ni pod kakvom zakonskom obavezom da čuvaju te informacije. Budite svesni da će u toj situaciji sve knjige koje se nalaze u vašoj biblioteci biti obrisane bez povraćaja novca i da ćete ponovo morati da se registrujete da biste koristili Eden Books.2.7.8. Ostvarivanje navedenih pravaAko želite da ostvarite navedena prava, obratite nam se na [email protected] .

2.8. Marketing – oglašavanje i društvene mreže

Ukoliko korisnik dâ saglasnost da želi da prima personalizovane ponude, upotrebljavaće se lični podatak – e-mail adresa. Delfi knjižare koriste postojeće podatke kao što su potvrda prijema i potvrda čitanja newslettera, istorija kupovina, datum i vreme posete ili proizvodima koje ste pogledali. Za slanje newslettera i analize korisničkog ponašanja, Delfi knjižare koriste Google Analytics. Osim toga, analiziraju se informacije kao što su odabrana izdanja, kao i automatski generisani podaci kao što su potrošnja ili trenutna lokacija. Koristimo ove informacije kako bismo poboljšali naše proizvode i usluge, kako bismo ih bolje prilagodili potrebama korisnika i kako bismo komunicirali sa korisnikom o ostalim proizvodima u ponudi Delfi knjižara koje bi gamogle zanimati.

Prilikom registracije, korisnik automatski prihvata slanje marketinških poruka. Ako u bilo kom trenutku korisnik želi da se odjavi od prijema buduće e-poruke, potrebno je da sa e-mail adrese kojom je korisnik prijavljen na Eden Books pošalje poruku o odjavljivanju na adresu [email protected] .

2.8.1. Newsletter

Za isporuku newslettera koristimo svoj server. Prikupljamo statističke podatke o otvaranju e-pošte i o klikovima u okviru e-biltena, pomoću standardnih tehnologija kako bismo mogli da pratimo i poboljšavamo sadržaj svog newslettera.

2.8.2. Korisnički servis putem društvenih mreža

Ako korisnik kontaktira Delfi knjižare preko društvenih mreža, lični podaci korisnika, koji su u vezi sa rešavanjem potencijalnog problema, a koje korisnik javno objavi kroz svoj profil ili dostavi u direktnoj poruci na profilu naše kompanije, obrađuju se i čuvaju u sistemu za upravljanje korisnicima, u svrhu servisiranja/rešavanja problema. Ipak, sama poruka, ako je javno objavljena, neće biti izbrisana sa profila Delfi knjižara.

2.9. Analiza korišćenja Sajta

Kako bismo stekli uvid u potrebe posetilaca Eden Books, koristimo razne softvere za analizu korišćenja iste. Ovo nam pomaže da konstatno unapređujemo kvalitet naših ponuda.

Sesije se automatski brišu nakon 180 minuta neaktivnosti na Eden Books, kada se ona zatvori ili kada koristite funkciju odjave. Sesija omogućava identifikaciju korisnika u toku korišćenja Eden Books.

2.9.1. Google Analytics

Eden Books koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. (“Google”). Google Analytics upotrebljava takozvane “kolačiće”, tekstualne datoteke koje su sačuvane na računaru/uređaju Korisnika i koje omogućavaju analizu korišćenja Eden Books. Informacije kojegeneriše kolačić o korišćenju obično se šalju Google serveru u SAD i tamo se čuvaju. Međutim, ako je IP anonimizacija aktivirana na Sajtu, Google će unapred skratiti IP adresu u državama članicama Evropske Unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj uniji. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD i tamo će se skratiti. U ime Delfi knjižara, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao upotrebu Eden Books, sačinio izveštaje o aktivnostima na njoj i pružio druge usluge vezane za korišćenje Eden Books i interneta. Google neće IP adresu korisnika dovoditi u vezu sa drugim podacima kompanije Google. Možete sprečiti prikupljanje podataka koje generišu cookies (uključujući Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane Google instraliranjem plug-in-a sa sledećeg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Načela sigurnosti i privatnosti usluge Google Analytics možete pronaći ovde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

2.9.1.1. AdWords

Eden Books koristi “Google Remarketing” kako bi ponudio oglase na drugim platformama koji su u vezi sa ponašanjem korisnika na sajtu. Ako kliknete na određenu stranicu ili proizvod na sajtu www.delfi.rs ili www.edenbooks.rs, Google će sačuvati vaša interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili sadržajima i može s vremena na vreme prikazivati Google-ove oglase “Adwords” koji odgovaraju vašim interesovanjima, na različitim platformama koje posećujete. Ovaj oglas može se odnositi na ponudu Delfi knjižara, ali i ponude trećih strana. Da bi se navedeno sprovelo, Google čuva kolačić na računaru korisnika koji omogućuje da se interesovanja korisnika dodele računaru/uređaju korisnika (pojedinosti o kolačićima potražite u odeljku “Google Analytics”). Ta interesovanja se anonimno beleže i nisu povezana sa ličnim podacima. Na stranici https://www.google.com/ads/preferences/%20 se mogu kontrolisati informacije koje Google koristi za prikazivanje oglasa. Na ovoj adresi takođe se može onemogućiti upotreba kolačića od strane Google-a.

Ako korisnik pristane da Google vrši povezivanje istorije pretraživanja interneta i aplikacija sa Google nalogom i da koristi informacije koje su pregledane na internetu sa Google nalogom korisnika u cilju personalizovanja oglasa, Google povezuje te informacije sa podacima Google Analytics da bi stvorio i definisao publiku za remarketing na svim uređajima koje Korisnik  koristi, a na kojima postoji korisnikov Google nalog. Da bi se podržala ova funkcionalnost, Google Analytics prikuplja jedinstvene ID. Podešavanja se mogu promeniti u Google odeljku „moj nalog“.

2.9.1.2. YouTube

Naš sajt koristi softverske dodatke („plug-in“) sa YouTube-a koji pripada kompaniji Google Inc. Čim se posete web stranice s YouTube plug-inom, dolazi do povezivanja sa YouTube serverima.Serveru Youtube-a biće rečeno koje stranice na sajtu Delfi knjižara ste posetili. Ukoliko ste ulogovani na YouTube nalog, YouTube-u je omogućeno da poveže pretragu korisnika sa ličnim profilom korisnika. Ova mogućnost se može ukinuti ako se prethodno korisnik odjavi sa svog naloga. Više informacija o prikupljanju i upotrebi ličnih podataka od strane YouTube-a, potražiteu pravilima o privatnosti kompanije Youtube: https://www.youtube.com/t/terms.

2.10. Obaveštenje o promenama

Delfi knjižare mogu s vremena na vreme da prerade politiku privatnosti da bi je održale u skladu sa svojim proizvodima i uslugama ili važećim propisima. Datum ažuriranja služi da podseti korisnika na nedavne modifikacije. Ako promene politike privatnosti Delfi knjižara direktno utiču na način na koji deli lične podatke korisnika, Delfi knjižare će obavestiti korisnika postavljanjem obaveštenja na sajtu ili slanjem e-mail poruke koja omogućava da korisnik odbije takvu promenu. U ovom slučaju korisnik je dužan da pismenim putem, slanjem e-mail poruke [email protected] obavesti Delfi knjižare da ne prihvata promene u politici privatnosti što automatski dovodi do otkazivanja korisničkog naloga od strane korisnika.

2.11. Izmene, datum stupanja na snagu

Ova politika privatnosti se primenjuje na korišćenje naše aplikacije, sajta i usluga od strane korisnika od „Dana stupanja na snagu”.Možemo da povremeno izmenimo u celosti ili u delovima ovu politiku privatnosti, u bilo koje vreme i bez ličnog obaveštavanja, s tim da ćemo uvek postaviti obaveštenje o učinjenim materijalnim izmenama na sajt, odnosno aplikaciju. Pozivamo vas da periodično pogledate politiku privatnosti kako biste ostali informisani o postupanju Eden Books. Ako se protivite bilo kakvim izmenama, prestanite sa korišćenjem naše aplikacije i/ili zatvorite svoj nalog (ako je primenljiivo), odnosno kontaktirajte nas bez odlaganja.Ukoliko po objavljivanju ili slanju obaveštenja o izmenama ove politike privatnosti korisnik nastavi sa kontinuiranom upotrebom aplikacije i naših usluga podrazumevaće se da je prikupljanje, upotreba ili deljenje ličnih podataka predmet izmenjene verzije politike privatnosti ismatraće se pristankom sa navedenim izmenama.

2.12. Kako da nas kontaktirate

Ako imate bilo kakva pitanja ili brige po pitanju politike privatnosti Delfi knjižara ili načina na koji koriste vaše lične informacije, molimo vas da nam pošaljete e-mail na [email protected] ili da koristite sledeću adresu:

Delfi knjižare doo Beograd
Adresa za slanje pošte: Kralja Petra 45, V sprat
11000 Beograd
[email protected]

Datum ažuriranja: 01.10.2020. godine