Uslovi korišćenja

1.1. Uvod

Privredno društvo DELFI KNJIŽARE DOO Beograd (u daljem tekstu: Delfi knjižare) je vlasnik i lice koje upravlja sajtom i aplikacijom Eden Books (u daljem tekstu: Eden Books), koja omogućava korisnicima dačitaju elektronske knjige plaćanjem mesečne pretplate, da kupuju pojedinačne elektronske knjige, da ih čitaju u online i offline režimu, da ih čuvaju u svojoj biblioteci, komentarišu, ocenjuju i dele na društvenim mrežama. Aplikacija takođe omogućava korisnicima kreiranje korisničkog profila, na koji mogu da postavljaju određene sadržaje i razmenjuju komentare i poruke sa drugim korisnicima aplikacije.

1.2. Prihvatanje uslova

Ovi Uslovi korišćenja, uključujući i Politiku privatnosti, predstavljaju sporazum između korisnika i Eden Books, u pogledu usluga koje Eden Books pruža korisnicima. Pristupanjem i/ili korišćenjem Eden Books, korisnik prihvata i Uslove korišćenja, uključujući i Politiku privatnosti,korisnik potvrđuje da ima 18 godina i da je saglasan da Eden Books koristi u svemu u skladu sa navedenim uslovima, kao i da je saglasan da njegovi lični podaci, koji su potrebni i zahtevani u cilju pružanja usluga, budu korišćeni u skladu sa Politikom privatnosti. Ukoliko korisnik nije saglasan sa Uslovima korišćenja i/ili Politikom pirvatnosti, ne treba da nastavi sa korišćenjem Eden Books.

1.3. Usluge dostupne na Eden Books aplikaciji/sajtu

Mesečna pretplata se aktivira na korisničkom Premium profilu i naplaćuje se na svakih 30 dana od dana aktivacije pretplate. Pretplata će svakog meseca biti automatski obnovljena, ukoliko je korisnik ne otkaže. Mesečna pretplata omogućuje korisniku da čita preko 1500 izdanja e-knjiga na servisu. Kupovina pojedinačnih izdanja e-knjiga je dostupna na korisničkom Classic profilu. Ukoliko korisnik želi da deaktivira naplatu pretplate na svakih 30 dana, potrebno je da se odjavi sa servisa. Odjava se vrši prelaskom sa Premium profila na Classic profil, pri čemu je preuzet sadržaj sa Premium profila dostupan za čitanje do isteka 30. dana od dana aktivacije/naplate pretplate. Korisnik neće biti u mogućnosti da čita knjige preuzete u Premium pretplati ukoliko ponovo ne aktivira pretplatu.
Cene pojedinačnih izdanja e-knjiga dostupne su na aplikaciji kod odabranog Classic profila. Knjige preuzete u Classic modelu uvek su dostupne za čitanje korisniku.

1.4. Korisnički nalog

Eden Books dostupan je za korišćenje samo registrovanim korisnicima. Prilikom registracije korisnik obavezno unosi ime, prezime i e-mail, dok su neobavezni podaci pol i mesto u kome korisnik živi. Korisnici odgovaraju za tačnost unetih podataka prilikom registracije, kao i za očuvanje tajnosti svoje lozinke. Strogo je zabranjeno korišćenje tuđe e-mail adrese i lozinke bez dozvole vlasnika. 
U slučaju sumnje u zloupotrebu korisničkog naloga od strane trećih lica, korisnik je u obavezi da o tome odmah obavesti Eden Books putem e-maila na [email protected] . Eden Books zadržavaju diskreciono pravo da ukinu korisnički nalog ukoliko se posumnja u zloupotrebu naloga ili istinitost podataka. 

1.5. Načini plaćanja

Svi korisnici prilikom naručivanja publikacija ili plaćanja pretplate preko Eden Books u ovom trenutku imaju na raspolaganju sledeće načine plaćanja:

1.5.1. Plaćanje platnim karticama

Ako izaberete plaćanje platnim karticama, tokom procesa naručivanja bićete automatski preusmereni na stranu WSPay-a koja funkcioniše u saradnji sa Banca Intesa ad Beograd, a koja vrši procesuiranje kartica. Na strani WSPay unosite sledeće podatke: broj kartice, ime vlasnika kartice, datum isteka kartice i CVV broj kartice (odnosno verifikacioni broj kartice) - to je broj koji obično stoji na poleđini kartice, nakon broja kartice (može da bude prikazan kompletan broj kartice sa 16 cifara ili samo zadnje 4 cifre) kao poseban kod koji se obično sastoji od 3 cifre (kod nekih kartica ima i sa 4 cifre) i taj trocifreni broj je CVV broj kartice. Eventualno može biti traženo da unesete tip (brand) kartice. Banka vrši proveru Vaše kartice i raspoloživosti sredstava na računu i ako imate uslove za plaćanje, rezerviše sredstva na Vašem tekućem računu u vrednosti iznosa porudžbine. 
Podaci sa platne kartice od Vas do sajta banke se prenose u zaštićenoj formi, upotrebom SSL protokola, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, WSPay, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na kroz stranice WSPay-a, do stranice Banca Intesa ad Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. 
Ceo sistem je organizovan u cilju maksimalne zaštite Vaših poverljivih podataka i predstavlja standard za plaćanje preko interneta širom sveta.

Korisnik može da sačuva podatke o kartici u aplikaciji Eden Books, ukoliko izabere ovaj način, ali podatke kartice ima jedino WSPay i Banca Intesa ad Beograd. Kada korisnik plati platnom karticom, Eden Books mu odmah isporučuju plaćena izdanja u sekciju „Moje knjige“, odnosno u biblioteku korisnika odnosno aktiviraju pretplatu. Ovaj sistem je automatizovan.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursukoji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

1.5.2. Plaćanje vaučerom

Korisnik u polje za unos vaučera unosi kod. Ukoliko je vaučer ispravan, knjiga će se automatski prebaciti u biblioteku korisnika (sekcija „Moje knjige“), dok će u slučaju neispravnog koda korisnik biti obavešten o tome istog trenutka. U slučaju problema, možete kontaktirati korisničku podršku na [email protected]  
Korisnik takođe može vaučerom da kupi pretplatu koja će mu automatski biti aktivirana. 

1.5.3. Plaćanje putem mobilnog operatora

Eden Books je za A1 korisnike dostupan putem postpejd računa ili pripejd kredita na Android aplikaciji, ili za iOS korisnike preko sajta edenbooks.rs. 
Mesečna pretplata se aktivira na korisničkom Premium profilu i naplaćuje se na svakih30 dana od dana aktivacije pretplate i biće produžena ukoliko je korisnik ne deaktivira. Mesečna pretplata omogućuje korisniku da čita sva dostupna izdanja e-knjiga na servisu. Kupovina pojedinačnih izdanja e-knjiga je dostupna na korisničkom Classic profilu. Ukoliko korisnik želi da deaktivira naplatu pretplate na svakih 30 dana, potrebno je da se odjavi sa servisa. Odjava se vrši prelaskom sa Premium profila na Classic profil, pri čemu je preuzet sadržaj sa Premium profila dostupan za čitanje do isteka 30. dana od dana aktivacije/naplate pretplate. Cene pojedinačnih izdanja e-knjiga dostupne su na Android aplikaciji servisa kod odabranog Classic profila. Da bi korisnik mogao da aktivira mesečnu pretplatu ili izvrši kupovinu pojedinačnih izdanja e-knjiga, potrebno je da njegov broj u trenutku aktiviranja pretplate/kupovine bude aktivan, nema aktivnu zabranu korišćenja usluga sa dodatom vrednošću, ima dovoljno kredita ako je pripejd korisnik. Za preuzimanje sadržaja za čitanje možeda se koristi mobilni internet ili WiFi konekcija. Ukoliko se koristi mobilni internet, on se troši iz osnovne tarife ili tarifnog dodatka. Čitanje preuzetog sadržaja je moguće i u režimu rada uređaja bez interneta.

1.6. Zaštita poverljivih podataka o transakciji prilikom online kupovine

Prilikom kupovine na Eden Books poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najaktuelnije (state of the art) tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama WSPay Sistema, u saradnji sa bankom. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.7. Ponašanje korisnika

Eden Books se može upotrebljavati samo u legalne svrhe i u skladu sa ovim uslovima.

1.8. Međunarodni korisnici

Eden Books kontrolišu, upravljaju i administriraju Delfi knjižare iz svojih prostorija na teritoriji Republike Srbije. U slučaju da korisnik Eden Books pristupa sa lokacije koja se nalazi van Republike Srbije, odgovoran je za poštovanje lokalnih zakona države iz koje pristupa svom nalogu.

1.9. Intelektualna svojina

Eden Books aplikacija i sajt su zaštićeni zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine. Celokupan sadržaj aplikacije/sajta, odnosno tekst, grafika, logo i softver (uključujući računarske kodove i programe) koji se upotrebljava na ovoj aplikaciji/sajtu su u vlasništvu Delfi knjižara, osim elektronskih izdanja u digitalnom formatu, koji su u vlasništvu izdavačkih kuća. Celokupan sadržaj aplikacije/sajta predstavlja zaštićeni sadržaj.

Sadržaj aplikacije ne obuhvata Korisnički sadržaj koji korisnik kreira, postavlja, objavljuje ili prenosi putem aplikacije Eden Books, kao ni sadržaj poruka i druge komunikacije koju korisnik upućuje drugim korisnicima ili aplikaciji Eden Books.

Sva prava su zadržana. Korisnik ne stiče bilo kakva prava na Eden Books aplikaciji/sajtu ili njenim delovima ili Sadržaju aplikacije/sajta.

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja Eden Books je zabranjeno i podleže krivičnoj odgovornosti.

1.10. Pristup sadržajima

Glavni deo Eden Books aplikacije/sajta predstavljaju knjige u digitalnom formatu, podeljene u više kategorija. Korisnik mora biti registrovan kako bi pristupio Eden Books, pretraživao knjige i čitao odlomke ponuđenih naslova.

Registracijom korisnik dobija mogućnost kupovine knjiga i čuvanja istih u svojoj digitalnoj biblioteci. Knjige se mogu čitati samo na korisničkom profilu, odnosno u Mojoj biblioteci, i ne mogu se preuzimati i razmenjivati van Moje biblioteke.

Pri svakom sledećem pristupanju Eden Books, registrovani korisnik će biti automatski preusmeren na sekciju „Moje knjige“, gde može čitati izdanja koja se nalaze u njegovoj biblioteci. Kada jednom kupi knjigu, ona ostaje u trajnom vlasništvu korisnika, sve dok je sam ne obriše iz svoje biblioteke.

Uplatom mesečne pretplate omogućava korisniku da čita sva dostupna izdanja e-knjiga na servisu. Mesečna pretplata se aktivira na korisničkom Premium profilu i naplaćuje se na svakih 30 dana od dana aktivacije pretplate.

U roku od 24 sata korisnik može pristupiti svom nalogu sa maksimalno dve IP adrese.

1.11. Radovi na aplikaciji/sajtu i ažuriranje servera

Eden Books zadržava pravo da aplikacija/sajt povremeno bude nedostupna zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga aplikacije/sajta, sa ili bez prethodnog obaveštenja i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

1.12. Odricanje od odgovornosti

Eden Books ne daju bilo kakvu garanciju da će usluge ispuniti zahteve korisnika, da će usluge biti uvek dostupne, da će biti tačne, sigurne ili besplatne, da ne postoji opasnost od računarskih virusa i drugih štetnih komponenti, da će dobijeni sadržaj biti tačan i pouzdan, ili kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili ostalog materijala koji je kupljen, nabavljen ili korišćen preko Eden Books ispuniti bilo čija očekivanja. Samo korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije, odgovornost za plaćanje svih troškova uvezi sa internet konekcijom i protokom podataka, kao i za svu opremu, servisiranje, propravke koji su neophodni kako bi se pristupilo Eden Books.

Nikakav savet ili usmena informacija koju je korisnik dobio preko ili od Delfi knjižara ili kompanija sa kojima Delfi knjižare sarađuju, partnera i nosioca licenci (ili direktora, službenika ili agenata navedenih entiteta) neće predstavljati nikakvu garanciju, ako ista nije izričito navedena u ovim uslovima.

Delfi knjižare su distributer, a ne izdavač publikacija ili ostalog sadržaja koji obezbeđuju izdavačke kuće i ne snose nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Delfi knjižare ne garantuju tačnost, kompletnost ili korisnost bilo kog sadržaja, niti će biti smatrane za odgovorne u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete prouzrokovane oslanjanjem na informacije dobijene preko Eden Books.

1.13. Korisnički sadržaj

Korisnici Eden Books snose potpunu odgovornost za sadržaj koji su postavili ili učinili javno dostupnim preko aplikacije.

Postavljanjem sadržaja na aplikaciji, odnosno svom korisničkom profilu, korisnik ne prenosi na Eden Books vlasništvo na sadržaju, ali daje Eden Books-u i Eden Books prihvata neisključivo, besplatno i prenosivo pravo, da teritorijalno, vremenski i predmetno neograničeno koristi, distribuira, menja, kopira, javno saopštava i prikazuje, prevodi i prerađuje sadržaj, u skladu sa Politikom privatnosti. Takođe korisnik odobrava Eden Books korišćenje korisničkog imena, profilne slike i drugih informacija u vezi sa podacima i aktivnostima korisničkog profila.

Korisnici ne mogu koristiti Eden Books da bi podelili bilo koji sadržaj koji je:

  • suprotan ovim uslovima, standardima i pravilima koja se odnose na korišćenje Eden Books;
  • nezakonit, prevaran ili diskriminišući;
  • predstavlja kršenje prava trećih lica, uljučujući i njihova prava intelektualne svojine.

Zabranjeno je korisnicima da šalju viruse ili bilo šta što može da onemogući, preoptereti ili naruši pravilno funkcionisanje ili izgled Eden Books. Korisnici ne mogu pristupati ili prikupljati podatke sa Eden Books automatskim sredstvima (bez našeg prethodnog odobrenja) ili pokušati pristupiti podacima za koje nemaju dozvolu pristupa.

Zabranjeno je korisnicima da na Eden Books postavljaju bilo kakve sadržaje preuzete sa drugih sajtova, ukoliko nemaju pravo ili saglasnost za njihovo korišćenje.Ukoliko bilo koji sadržaj koji korisnik postavi predstavlja kršenje autorskih i drugih prava trećih lica, ili postoji sumnja u postojanje kršenja, takav sadržaj biće uklonjen sa Eden Books aplikacijeili pristup korisniku privremeno ograničen.

1.14. Komunikacija između korisnika

Svi sadržaji koje korisnik postavi na Eden Books, dostupni su svim drugim korisnicima i samim postavljanjem sadržaja korisnik daje neisključivo pravo drugim korisnicima na korišćenje tih sadržaja, samo za privatnu i nekomercijalnu upotrebu, izuzev ukoliko bi takva upotreba predstavljala kršenje pravnih interesa nosioca prava.

U slučaju pritužbi na poruke koje korisnik šalje drugim korisnicima, dalja komunikacija između tih korisnika biće blokirana na osnovu žalbe drugog korisnika.

Preporučujemo korisnicima da prijave sadržaj ili ponašanje za koje smatraju da krši njihova prava (uključujući prava intelektualne svojine) ili naše uslove i pravila.

1.15. Kontrola i brisanje profila

U slučaju postojanja sumnje da korisnik krši ove Uslove korišćenja, ili ako krši autorska prava trećih lica, ili ukoliko postoji zakonski osnov ili obaveza za to, Eden Books zadržavaju pravo da uklone bilo koji sadržaj ili informaciju koje korisnik deli, da odbiju da korisniku pruže usluge, uključujući i brisanje korisničkog profila.

Eden Books ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj za koji smatraju da je u suprotnosti sa važećim Zakonom o javnom informisanju ili nije u skladu sa obavezama Delfi knjižara prema izdavačkimkućama.

Eden Books mogu, po sopstvenom nahođenju i bez odgovornosti, da ukinu korisnički nalog ili zabrane dalju upotrebu aplikacije/sajta, ako ustanove ili posumnjaju da je korisnik delovao suprotno ovim Uslovima korišćenja. Bilo koje isključenje pristupa Eden Books po odredbama ovih uslova može biti izvedeno bez prethodnog obaveštenja korisnika i Delfi knjižare mogu odmah da deaktiviraju ili obrišu korisnički nalog i sve povezane informacije i/ili zabrane budući pristup Eden Books.

Ukoliko korisnik smatra da je njegov profil greškom ukinut, može se obratiti našoj podršci na mejl [email protected] .

1.16. Naknada štete

Prihvatanjem Uslova korišćenja Eden Books, korisnici daju daglasnost da obeštete Eden Books odnosno Delfi knjižare, kompanije koje sa njima sarađuju, njihove partnere i nosioce licenci, u slučaju eventualnih tužbi, gubitaka, troškova, i šteta, uključujući i troškove advokata, koji proističu iz korisnikove upotrebe Eden Books aplikacije, a rezultat su aktivnosti koje se odnose na korisnikov nalog od strane samog korisnika ili bilo koje druge osobe koja je pristupila aplikaciji preko korisnikovog naloga.

1.17. Reklamacije

Reklamacije se mogu podneti samo u slučaju da se pojedinačno kupljeno elektronsko izdanje knjige ne može otvoriti u aplikaciji (čitaču).

Reklamaciju, zajedno sa dokazom o nemogućnosti otvaranja sadržaja u vidu foto ili video zapisa, treba poslati na [email protected]  
Nakon prijema reklamacije, ista će biti razmotrena u roku od tri radna dana i korisnik će biti obavešten o ishodu reklamacionog procesa.

1.18. Politika povraćaja novca

Delfi knjižare garantuju korisniku povraćaj novca u celosti u slučaju usvojene reklamacije.

Delfi knjižare su u obavezi da povraćaj vrše isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i DinaCard metoda plaćanja.

Delfi knjižare će direktno kontaktirati korisnika za povraćaj novca, putem e-maila, u vezi sa načinom povraćaja sredstava.

1.19. Nemogućnost odustanka od ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, s obzirom da se radi o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja potvrđujete da ste upoznati sa nemogućnošću odustanka od kupovine poručenog sadržaja i plaćene pretplate, odnosno da ste saglasni da kupovinom gubite pravo na odustanak od ugovora.

1.20. Datum stupanja na snagu i modifikacija Uslova korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu 01.08.2020. godine i mogu biti ažurirani s vremena na vreme. O svim izmenama korisnici će biti obavešteni objavljivanjem novih Uslova korišćenja. Savetujemo korisnike da redovno proveravaju Uslove korišćenja zbog mogućih promena.

1.21. Raskid sporazuma

Sporazum stupa na snagu od momenta kada se korisnik složi sa Uslovima korišćenja i počne da koristi Eden Books i traje neograničeno vreme. I Eden Books i korisnik mogu raskinuti ovaj Sporazum u svakom trenutku. Korisnik može da raskine ovaj Sporazum tako što će poslati e-mail sa zahtevom za ukidanje svog naloga na [email protected] nakon čega nema više pravo na korišćenje i čitanje knjiga koje je kupio unutar Eden Books.

1.22. Koje e-knjige su dostupne za čitanje u okviru Premium paketa

Spisak e-knjiga dostupnih za čitanje u okviru Eden Premium pretplate možete pogledati u sekciji "Često postavljana pitanja" ili na sledećem linku: https://edenbooks.rs/elektronske-knjige/cesto-postavljana-pitanja

O nama:

Pun naziv pravnog subjekta: Delfi knjižare doo Beograd
Sedište: Kralja Petra 45, Beograd
Delatnost i šifra delatnosti: Trgovina knjigama na malo u specijalizovanim prodavnicama 4761
Matični broj: 20499753
Poreski identifiacioni broj: 105951900
Adresa poslovanja i za slanje pošte: Kralja Petra 45, V sprat, 11000 Beograd
Kontakt telefon: +381 11 7155050
Kontakt e-mail: [email protected]
Web adresa: www.delfi.rs
Radno vreme direkcije: 08-17h
Lice za zaštitu podataka: [email protected]