Frida Makmanus Psihologija

Frida Makmanus

Frida Makmanus Psihologija

O autoru

Klinički psiholog i profesor na Katedri za psihijatriju Univerziteta Oksford. Specijalista je kongitivno-bihejvioralne terapije (KBT).