Goran Milašinović Slučaj Vinča

Goran Milašinović

Goran Milašinović Slučaj Vinča

O autoru

Goran Milašinović (1958, Đakovo) do sada je objavio zbirku pesama Neistraženi bolovi (1989), zajedno sa Živojinom Pavlovićem epistoralni roman Voltin luk (1996), zbirku priča Lekari (2015) i romane: Heraklov greh (1999), Posmatrač mora (2001), Camera obscura (2003), Apsint (2005), Maske Sofije de Montenj (2007), Trougao, kvadrat (2009), Rascepi (2011) i Slučaj Vinča (2017), koji će doživeti filmsku adaptaciju.

Objavio je i knjigu razgovora sa Milošem Jevtićem Dva srca (2013) u ediciji Razgovori Miloša Jevtića. Živi i radi u Beogradu.

Foto: Predrag Mitić