Bojan Jovanović

O autoru

Bojan Jovanović 29.10.1974.kao sveštenik Srpske Pravoslavne Crkve bio je svedok raznih kriminalnih dela u toj organizaciji kao što su pedofilija, seksualno nasilje i dr.

Kao svedok, uzbunjivač, autor je više desetina tekstova. Jednim delom njegovu borbu je ekranizovala Aljazere Balkans u mini dokumentarnom filmu Kodex. 

Osnivač je NVO M DINA INTERNATIONAL. koja se bavi osnaživanjem žrtava verskog i drugog nasilja, ukazivanjem, istraživačkim radom.