Hejzel Prajor Harfa za Eli

Hejzel Prajor

Hejzel Prajor Harfa za Eli

O autoru

Hejzel Prajor živi u Eksmuru sa mužem i ogromnom riđom mačkom. Piše i svira harfu. Možete da posetite njen sajt www.hazeltheharpist.co.uk na kojem ćete pronaći više podataka o njenom radu.