Opis knjige

Iva je ljubavni i ezoterijski roman, ali i pokušaj traganja za suštinom ljudskog bića i postojanja.

Priča složena iz dva nivoa i ispričana kroz dva života. Iva je dubrovačka plemkinja, a Bogdan vitez na dvoru kneza Lazara. Sreli su se i zavoleli najpre u snovima, pa u stvarnosti srednjovekovnog Dubrovnika. Rastali su se kada je Bogdan odlučio da izda voljenu devojku da ne bi izdao veru i otadžbinu. Njihove ranjene duše tražile su se kroz šest vekova.

Našli su se ponovo kao Iva i Dane. Opet u Dubrovniku i u Kruševcu. Ali u tom času oboje već zapleteni u neke druge, i drugačije ljubavi. Ipak, prepoznali su se i okončali svoju priču. Vratili sve dugove sebi i drugima.

Šta je ljubav? Okrutno nadmetanje? Strast i strah pred porazom? Nežnost? Ili potpuno razumevanje? Da li otkrivanje segmenata naših prošlih života nudi odgovor na pitanje ko smo i šta tražimo na zemlji? Da li može objasniti suštinu postojanja svakoga od nas? Da li se duše sele iz tela u telo? Da li je grob, kako je govorio veliki Viktor Igo, samo nebeski garderober? Odgovore na ova pitanja traže junaci romana Iva. I ne samo oni.

Kategorije

Domaći pisci Drama

Više informacija

Godina prvog izdanja: 2000-01-01

ISBN: NULL

Cena štampanog izdanja: 605.00 RSD

Broj strana: 365

Izdavač: Globosino

Ocene i komentari