Onda je došla dobra vila Ljiljana Habjanović Đurović Domaći pisci

Onda je došla dobra vila

Ljiljana Habjanović Đurović

Ljiljana Habjanović Đurović So zemlji

0

300.00 RSD

Opis knjige

„Onda je došla dobra vila“ je porodična drama o bezuslovnoj ljubavi. Knjiga o tajnama i mudrosti, o moći i nemoći, o porazima i snazi majčinstva. Knjiga u slavu porodice.

Kada dete počinje da se odvaja od majke? Kada majka počinje da gubi dete? Kada majka počinje da strepi šta može da kaže ili uradi njeno dete? Kada majka shvati da je njena ljubav zaista bezuslovna?

„Onda je došla dobra vila“ je knjiga o duhu vremena u kome živimo. O borbi dobra i zla, koja se neprestano odvija u našoj svakodnevici. U svakoj porodici, u svakom pojedincu. Knjiga koja mlade opominje da im slobodu mogu dati samo oni koji ih istinski vole. Svi ostali koriste obećanja o slobodi da bi ih zarobili. Knjiga koja roditelje podseća na neka važna pitanja koja moraju da postavljaju sebi. I na ono najvažnije: Gde je, sa kim je i šta radi moje dete?

„Onda je došla dobra vila“ je knjiga o jednoj majci i njenom sinu. Knjiga o veri, ljubavi i nadi. A od ta tri najvažnija je ljubav.

Kategorije

Domaći pisci Drama

Više informacija

Godina prvog izdanja: 2000-01-01

ISBN: 978-86-7900-077-4

Cena štampanog izdanja: 605.00 RSD

Broj strana: 318

Izdavač: Globosino

Ocene i komentari